San Francisco i mitt ❤

Endelig var jeg tilbake i favoritt byen min (Bergen er fin og, men slår dessverre ikke SF..)
Det er ca 25 år siden jeg var her sist. Da jobbet jeg som au pair hos en amerikansk familie som bodde litt utenfor byen. Jeg besøkte San Francisco flere ganger iløpet av det året. Og hver gang ble jeg like begeistret.


Jeg tror det må ha vært havet, sjøen, den magiske broen Golden Gate, historiene om Alcatraz, hippie bevegelsen, China town  og Freia melkesjokolade på sjømannskirken som gjorde meg helfrelst den gangen.
Å være tilbake etter så mange år ble et herlig gjensyn. Vi bodde sentralt ved Fishermanns Warf. Første dag gikk vi på Pier 39. Det var ikke mye som var forandret. Chiradelli sjokolade butikken var der enda. Det samme var julebutikken. Det lå fremdeles seler å latet seg på flytebryggen slik som de gjorde for 25 år siden.


Vi spaserte ved sjøkanten mot Golden Gate bridge. Det var litt langt å gå så vi bestemte oss for å leie sykler neste dag. Da ville det bli enklere å komme seg rundt.
Den avgjørelsen var jeg veldig glad for. For en flott opplevelse det var å kunne sykle over den verdens berømte broen. Jeg storkoste meg.


Vi stoppet underveis og spiste lunsj med panoramautsikt mot Stillehavet.
Resten av dagen syklet vi rundt i byen og fikk med oss flere parker og det kule hippie strøket Haight Ashbury. Her dyrker de fremdeles slengbukser og blomster i håret.
Vi hadde dessverre bare noen få dager. Jeg kunne lett ha vært her mye lengre, for i denne byen er det utrolig mye å finne på. Men det får bli neste gang. Jeg kommer tilbake, og jeg venter ikke 25 år denne gangen.

China town

English:

Finally I was back in my favorite city (Bergen is nice too, but unfortunately does not beat SF ..)

It’s been about 25 years since I was here. Then I worked as an au pair with an American family who lived in the bay area. I visited San Francisco several times during that year. And every time I was as excited.

I think it must have been the ocean, the sea, the magic bridge Golden Gate, the stories about the Alcatraz, the hippie movement, China town and Freia milk chocolate at the seamen church that made me completely love the city at that time.

Being back after so many years was wonderful. We stayed centrally at Fisherman’s Warf. The first day we went to Pier 39. There was not much that was changed. The Chiradelli chocolate shop was still there. The same was the Christmas store. There were still seals lying on the floating bridge like they did 25 years ago.

We walked by the seafront towards the Golden Gate bridge. It was a little far to go so we decided to rent bicycles the next day. Then it would be easier to get around.

I was very pleased with that decision. What a great experience it was to ride a bike over the world’s famous bridge. I loved it.

We stopped along the way and ate lunch with a panoramic view of the Pacific Ocean.

For the rest of the day, we rode around the city thru several parks and the cool hippie area, Haight Ashbury. Here, they still cherish flare jeans and flowers in the hair.

Unfortunately, we only had a few days. I could easily have stayed here longer, because in this city there is so much to do.  I will return and I will not wait 25 years this time.
 

Pacific Crest Trail dag 144 til 150

Da var det plutselig over. Jeg er ferdig med Pacific Crest Trail. Etter fem måneder og ca 1800 miles (2880 km), har jeg tatt av sekk og fjellsko. Det har vært en fantastisk reise. Jeg sitter igjen med minner og opplevelser for livet.

Tusen takk til alle som har hjulpet meg på veien. Alle som har fulgt min ferd på gps, støttet meg økonomisk, gitt gode råd, plukket meg opp når jeg har haiket, delt hjerterom og hjertevarme, jeg hadde ikke klart det uten dere. Og ikke minst, alle de flotte PCT hikere som har krysset min vei; love you all.

Selv om jeg ikke fullførte hele PCT, velger jeg å se på det som en godt gjennomført tur. Jeg har vært på tur i ca 150 dager. Jeg har gått, haiket, kjørt, busset og sullet meg fra Campo ved grensen mellom USA og Mexico, til Manning Park i Canada og nå tilbake til South Lake Tahoe i California.
Enda er det noen uker før jeg setter meg på flyet hjem til regn og hverdagsliv på Vestlandet. Jeg har kjent på hjemlengselen den siste måneden. Det skal bli utrolig godt å komme hjem. Gjett om jeg gleder meg til å klemme min skjønne datter, resten av familien og gode venner.
Men først noen uker til i USA som skal brukes til biltur, dagsturer, jogging, spising, soving og besøke venner.
Gps tracking skrues av, men følg meg gjerne videre på bloggen og Facebook, det blir flere turer.:)

Fem måneder på tur! Avsluttes ved South Lake Tahoe. 

 

English:

Then it was suddenly over. I’m done with the Pacific Crest Trail. After five months and about 1800 miles (2880 km), I have taken of my backpack and hiking shoes. It has been a wonderful trip. I’m left with memories and experiences for life.

Thank you very much to all who helped me on the road. Everyone who has followed my journey on GPS, supported me financially, gave good advice, picked me up when I hitch hiked, shared heart room and heart warmth, I could not done it without you. And not least, all the great PCT hikers who have crossed my way; love you all.

Although I did not complete the entire PCT, I choose to look at it as a well-completed trip. I have been on tour for about 150 days. I have hiked, hitch hiked, driven, taken the bus and gone from Campo at the border between the US and Mexico, to Manning Park in Canada and now back to South Lake Tahoe, California.

It’s still a few weeks before I’m on my plane home for rain and everyday life in Western Norway. I have missed home the last month. It will be incredibly good to come home. I’m so looking forward to hugging my beautiful daughter, the rest of my family and my good friends.

I still have a few weeks in the United States that will be used for road trips, day trips, jogging, eating, sleeping and visiting friends.

Gps tracking is turned off, but please follow me on blog and Facebook, there will be more trips. 🙂
 

Pacific Crest Trail dag 133 til 134

Jeg tror det må være en hetebølge pågang. Det har vært rundt 40 grader i flere dager. Vi svetter mye på stien og vi har drukket utallige liter vann. Da vi kom ned til Belden i går ettermiddag, var vi gjennomvåte. Det første vi gjorde var å kjøpe kald drikke. Som gikk ned på høykant og vi måtte kjøpe mer.


Belden er en liten plass “in the middle of no where”. Plassen består av et hotell med cafe, bar og liten butikk. En kan også campe her. Standarden kan diskuteres.  Det er ikke akkurat noe femstjerners, men etter å ha ligget flere netter i telt i villmarken, er vi ikke kresen. Stedet ligger nydelig til ved North Fork Feather River. Betjeningen er hjelpsom og høflig selv om vi ser ut som noen skitne bomser. PCT hikere får lov å campe gratis ved elven.
Vannet er kjølig men herlig. Vi bruker vår fantastiske Wildernes såpe og vasker håret i elven. Deilig forfriskende.


Ettermiddagen brukes til å “henge” på stranden med andre hikere, drikke kald øl og spise burger. Det er Laborday weekend og mange amerikanere har fri. Stedet er fylt til randen med mc sykler og diverse mc personligheter. Til god underholdning for oss andre. Party faktoren er høy på stranden. Vi har det ganske bra.
Neste morgen er det vanskelig å komme seg opp. Vi har sovet godt til tross for flere tog, biler, motorsykler og elvebrus gjennom natten og morgenen. Men en god frokost frister.

Purplehaze, Axe, Almost cowboy camped, Barbie and Newsfeed. “Trail-names” må man ha.

Deilig omelett, mye kaffe, gode historier og kjekke folk. Perfekt start på en zero day.
Alt vi har å gjøre idag er å vaske klær, bade i elven, drikke øl, blogge, spise god mat og planlegge morgendagen. Da skal vi tilbake på stien. Forhåpentligvis blir det under 30 grader snart….

 

English:

 

I think it must be a heat wave going on. It has been around 40 degrees Celsius for several days. We sweat a lot on the trail and we drink countless liters of water. When we came down to Belden last afternoon, we were soaked. The first thing we did was buy cold drinks. Which went down very fast and we had to buy more.

Belden is a small place “in the middle of no where”. The place consists of a hotel with cafe, bar and small shop. One can also camp here. The standard can be discussed. It’s not exactly a five star, but after spending several nights in a tent in the wilderness, we’re not picky. The place is beautifully located at the North Fork Feather River. The staff is helpful and courteous even though we look like dirty boms. PCT hikers are allowed to camp for free by the river.

The water is cool but lovely. We use our wonderful Wilderness soap and wash our hair in the river. Delicious refreshing.

The afternoon is used to ‘hang’ on the beach with other hikers, drink cold beer and eat burgers. It’s Laborday weekend and many Americans have time off. The place is filled with bikers and various biker personalities. Its good entertainment. Party factor is high on the beach. We are having a great time.

The next morning it’s hard to get up. We have slept well despite several trains, cars, motorcycles and river noise through the night and the morning. But a good breakfast is essential.

Delicious omelett, lots of coffee, great stories and fun people. Perfect start of a zero day.

All we have to do today is wash clothes, swim in the river, drink beer, blog, eat good food and plan tomorrow. Then we’ll get back on the trail. Hopefully it will be under 30 degrees Celsius  soon ….