Pacific Crest Trail dag 144 til 150

Da var det plutselig over. Jeg er ferdig med Pacific Crest Trail. Etter fem måneder og ca 1800 miles (2880 km), har jeg tatt av sekk og fjellsko. Det har vært en fantastisk reise. Jeg sitter igjen med minner og opplevelser for livet.

Tusen takk til alle som har hjulpet meg på veien. Alle som har fulgt min ferd på gps, støttet meg økonomisk, gitt gode råd, plukket meg opp når jeg har haiket, delt hjerterom og hjertevarme, jeg hadde ikke klart det uten dere. Og ikke minst, alle de flotte PCT hikere som har krysset min vei; love you all.

Selv om jeg ikke fullførte hele PCT, velger jeg å se på det som en godt gjennomført tur. Jeg har vært på tur i ca 150 dager. Jeg har gått, haiket, kjørt, busset og sullet meg fra Campo ved grensen mellom USA og Mexico, til Manning Park i Canada og nå tilbake til South Lake Tahoe i California.
Enda er det noen uker før jeg setter meg på flyet hjem til regn og hverdagsliv på Vestlandet. Jeg har kjent på hjemlengselen den siste måneden. Det skal bli utrolig godt å komme hjem. Gjett om jeg gleder meg til å klemme min skjønne datter, resten av familien og gode venner.
Men først noen uker til i USA som skal brukes til biltur, dagsturer, jogging, spising, soving og besøke venner.
Gps tracking skrues av, men følg meg gjerne videre på bloggen og Facebook, det blir flere turer.:)

Fem måneder på tur! Avsluttes ved South Lake Tahoe. 

 

English:

Then it was suddenly over. I’m done with the Pacific Crest Trail. After five months and about 1800 miles (2880 km), I have taken of my backpack and hiking shoes. It has been a wonderful trip. I’m left with memories and experiences for life.

Thank you very much to all who helped me on the road. Everyone who has followed my journey on GPS, supported me financially, gave good advice, picked me up when I hitch hiked, shared heart room and heart warmth, I could not done it without you. And not least, all the great PCT hikers who have crossed my way; love you all.

Although I did not complete the entire PCT, I choose to look at it as a well-completed trip. I have been on tour for about 150 days. I have hiked, hitch hiked, driven, taken the bus and gone from Campo at the border between the US and Mexico, to Manning Park in Canada and now back to South Lake Tahoe, California.

It’s still a few weeks before I’m on my plane home for rain and everyday life in Western Norway. I have missed home the last month. It will be incredibly good to come home. I’m so looking forward to hugging my beautiful daughter, the rest of my family and my good friends.

I still have a few weeks in the United States that will be used for road trips, day trips, jogging, eating, sleeping and visiting friends.

Gps tracking is turned off, but please follow me on blog and Facebook, there will be more trips. 🙂
 

6 kommentarer

Siste innlegg